Om ons toe te laten onze dienstverlening en leveringen naar behoren uit te voeren dienen wij te beschikken over enkele persoonsgegevens welke zullen worden ingevoerd in onze databanken.

Via deze “Privacyverklaring GDPR-Wetgeving” informeren wij u over het gebruik van deze
gegevens.

Verantwoordelijke onderneming:
Laseure Gino

Commerciële Benaming activiteiten:
Dak- en Timmerwerken LG BVBA
Adres: Pullewouwe 102 – 1730 Asse – België
Tel.: +32 (476) 550841
E-mail: gino.laseure@telenet.be
Website: http://www.dakwerkenlg.be

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Gegevens worden gebruikt voor activiteiten inzake boekhouding, juridisch recht en contractenrecht gekoppeld aan de activiteiten van onze levering en diensten conform de wetgeving.

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor facturatie, levering goederen en contact van de
verbonden natuurlijke personen en/of rechtspersonen om aan onze activiteiten te kunnen voldoen worden bijgehouden in onze databanken.
Hierdoor behouden wij overzicht op het uitvoeren en informeren van de wettelijke taken die onze job met zich meebrengt.

Rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens op basis van:

 • De vereisten conform de boekhoudkundige en juridische wetgeving
 • Offerte
 • Mail of andere schriftelijke communicatie waarop u ons de vraag en/of toestemming
  verleend

Bewaring van uw gegevens?
Indien een relatie zich aanbiedt bij onze diensten, dan zullen deze gegevens en bijhorende
koppelingen worden opgenomen in onze databanken.
Eens de activiteiten rond deze relatie werden beëindigt, dan zal deze op non-actief worden
geplaatst en blijven deze gegevens buiten gebruik van alle mogelijke toepassingen zoals
berichten, koppelingen met andere programma’s, advertenties,… .
Uw gegevens worden dan nog minstens 5 jaar bijgehouden door ons systeem conform de
wetgeving van de boekhouding.

Hoe beroep doen op uw rechten omtrent deze persoonsgegevens?
U kan ten alle tijden contact opnemen met onze diensten door uzelf aan te bieden in onze
burelen, telefonisch of per mail indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst in het
gebruik van uw gegevens.
Weliswaar zullen wij, met de gegevens ter onzer beschikking eerst verifiëren of deze vraag
gesteld wordt door de bevoegde persoon. Dit op basis van een van volgende elementen:

 • Kopie identiteitskaart
 • Bevestiging contactgegevens
 • Herkenning persoon
 • Bevoegdheid persoon

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet naar behoren worden gebruikt of dat wij uw gegevens dienen te verwijderen, mag u:

 • Een klacht indienen per mail naar het mailadres gino.laseure@telenet.be of per brief
  naar de maatschappelijke gegevens zoals hierboven vermeld, waarna wij dan
  onderzoek zullen leveren of uw klacht al dan niet terecht is.
 • Indien na onderzoek door ons bestuur u alsnog niet tevreden bent met de behandeling
  van uw gegevens kan u klacht indienen bij de Privacy Commissie

Uw gegevens tov Derden
Uw datagegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden, behoudens uw
specifieke toestemming. Weliswaar onder voorwaarde conform de regels van het burgerlijk
wetboek, indien vereist door bijvoorbeeld het strafrecht.
Uw gegevens worden opgenomen in de databanken van onze gebruikte programma’s en
opslagplaatsen. Dit is een feitelijke uitwisseling met derden.
Echter hebben deze derde-partijen een confidentialiteitsclausule waarbij ze, behoudens onze verwerking, niets anders met uw gegevens mogen doen. Deze programma’s zijn dan ook beveiligd.

Weigering van verstrekking van uw gegevens
U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te bezorgen, u kan hierbij nog steeds gebruik maken van onze diensten. Weliswaar kunnen wij zonder uw persoonsgegevens dan niet voldoen aan bepaalde verplichtingen zoals:

 • Opmaken van factuur indien u hierom vraagt
 • Uitvoeren levering goederen zonder kennis contactgegevens
 • Attesteren na de bouwwerken voor eventuele premies of fiscale verminderingen

Gegevens niet rechtstreeks afkomstig van de betrokkene
Voor leveringen bij personen, anders dan de persoon die de levering besteld heeft, zullen geen enkele gegevens worden bijgehouden in onze databanken.
Het adres van aflevering zal worden verwijdert eens de levering werd uitgevoerd!
Met u in te lichten over deze verklaring voldoen wij aan de voorwaarden gekoppeld aan de
GDPR-Wetgeving voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring kan u steeds terug vinden:

 • In elke offerte
 • Op uw aanvraag
 • Steeds raadpleegbaar in ons bureel

 

Met vriendelijke groeten,
Gino Laseure

Versie verklaring: 14/05/2018 – Versie 1